Fastigheter - Bäst information om Fastigheter


Fastigheter

Fastigheter

Många uppfattar en fastighet som ett hus eller byggnad men den korrekta definitionen av fastigheter är område mark eller vatten. Husen och byggnaderna som står på fastigheten definieras som fastighetstillbehör.

När man hör om fastigheter tänker man normalt på större byggnader med många lägenheter eller industrifastigheter. Alla fastigheter är registrerade och dokumenterade hos lantmäteriet eller på något kommunlantmäteri.

Det finns även tredimensionella fastigheter som då är avgränsade i höjd. Dessa fastigheter återfinns oftast som en lägenhet i en del i bostadsrättsförenings fastighet, dessa fastigheter kallas ofta ägarlägenhetsfastighet.

Svenska kasino

Vi jämför svenska kasyno online. Vilket är det bästa kasinot 2022? Läs våra recensioner och hitta ditt bästa svenska kasino. De bästa kasinona har svensk spellicens, stort utbud av casinospel och erbjuder en enkel och smidig spelupplevelse. De bästa kasinon vi recenserar erbjuder även live kasino, var spelupplevelse kan jämföras med landbaserade kasinon. Hitta ditt online casino hos oss idag!

Fastighetstillbehör

Till en fastighet, som ni köper eller säljer, hör fastighetstillgehören som byggnader, växtlighet m.m. som finns för stadigvarande bruk. De som inte ingår i ett fastighetsköp om inte annat är överenskommet är maskiner, fordon, reservdelar som t.ex. en extra dörr som ligger på vinden eller ett löst fönster i står i garaget. Andra saker om inte ingår är lösa persienner som sitter på utsidan av fönster. Lite förenklat så ingår allt som är fastskruvat och inte lätt går att röra på.

Sälja och köpa fastigheter

Fastighet

När man ska köpa eller sälja en fastighet eller huset på fastigheten är det mycket som bör kontrolleras. Normalt tänker alla husköpare på att besiktiga huset noggrant innan köpet vilket är fundamentalt.

Något som lätt glöms bort är att undersöka fastighetsregistret hos t.ex. kommunlantmäteriet för att se vilka servitut som finns på fastigheten men även vilka planer som finns i kommunens stadsplanering för området.

Pantbrev

På en fastighet finns det ofta pantbrev uttagna av tidigare ägare. Dessa pantbrev är numrerade vilket innebär att de pantbreven med lägst nummer har förtur om fastigheten måste säljas och pengarna vid t.ex. en exekutiv auktion inte räcker för att täcka befintliga lån.

När fastigheter byter ägare händer det ofta att priset på fastigheterna är högre än tidigare och den nya ägaren behöver låna mer pengar än vad tidigare uttagna pantbrev täcker. Då kan man ta ut nya pantbrev hos lantmäteriet för en kostnad av 375 kr + 2% av pantbrevets storlek. Observera att pantbanken inte har någonting med pantbrev att göra.

Lagfart

När en fastighet byter ägare ska detta registreras hos lantmäteriet. Detta sak ske inom 30 dagar efter fastigheten har förvärvats eller överlåtits till ny juridisk eller fysisk person. Kostnaden för att söka lagfart för fastigheter är 835 kr + 1.5% av köpeskillingen för fysiska personer och 4.25% av köpeskillingen för juridiska personer.

Det kan hända i värsta fall att en lagfart för överlåtelse av fastigheten inte beviljas eller avslås men oftast beror detta på ett det är vissa formella fel som enkelt går att korrigera.

Fastighetsregistret

Fastighetsregistret i Sverige kallades tidigare stadsregistret & jordregistret och är den förteckning som styr vem som äger olika fastigheter och vad som definierar fastigheterna.

I fastighetsregistret finns det information om alla fastigheter i Sverige och för varje fastighet är informationen uppdelad i fem områden

  • I den allmänna delen av fastighetsregistret finns koordinater för alla fastigheter, fastighetsbeteckningarna villkor för varje fastighet, m.m.
  • I inskrivningsdelen av fastighetsregistret samlas alla lagfarter och uppgifter om tomträtter för fastigheterna.
  • Fastighetsregistret har en adressdel som innehåller gatuadress, ortnamn och postnummer.
  • Byggnadsdelen håller reda på alla byggnader som ingår och står på fastigheten. Denna del innehåller byggnadernas placering på fastigheterna och byggytan för dessa.
  • I en speciell taxeringsdel finns uppgifter och historiska data om taxeringsvärderingen för både fastigheten i sig och byggnaderna på fastigheten.

Informationen i fastighetsregistret handhas och manageras av Lantmäteriet men uppgifterna i registret kommer bland annat från lagfarter, skatteverket samt kommuner.